Hi!

I am Tatev and it's already 5 years I make earrings, also necklaces, bracelets and so on.

The products are made from polymer clay. Almost all the items are unique.

Hope you will like my works!

You can order from my Etsy shop.


Բարև

Ես Տաթևն եմ, արդեն հինգ տարի է, ինչ պատրաստում եմ ականջօղեր, վզնոցներ և ապարանջաններ:

Ականջօղերը պատրաստված են պոլիմերային կավից:
Համարյա բոլոր աշխատանքները մի օրինակից են:

Հուսով եմ` ձեզ դուր կգան իմ աշխատանքները:
Կարող եք պատվեր կատարել իմ Etsy-ի խանութից: